ျမန္မာေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္မွ Asia ...

Apr 21, 2016 by

ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္သည္ University of Southern California ၊ Marshall School of Business ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ...

read more

ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္အား လာေရာက္၍ မ...

Apr 20, 2016 by

ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္အား ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ San Diego ၿမိဳ႕အေျခစိုက္၊ Soncell NA Public Safety Company ၏ Chief Executive Officer...

read more