Myanmar Evangelical Christian ...

Nov 1, 2017 by

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧ၀ံေဂလိ ခရစ္ယာန္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MECA)က သေဘာထားထုတ္ျပန္ နိုဝင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၇ ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏...

read more