ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္အား လာေရာက္၍ မိတ္ဆက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္

Apr 20, 2016 by

12694779_588634681286725_5354552739865298222_o

ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္အား ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ San Diego ၿမိဳ႕အေျခစိုက္၊ Soncell NA Public Safety Company ၏ Chief Executive Officer ျဖစ္သူ Mr. Brian Brown ႏွင့္ Vision Communication Co. ၏ Area Operation Manager ျဖစ္သူ Mr. Mike Than တို႔သည္ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ ။ အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲ၌ Soncell NA Public Safety Company ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ ျပည္သူ႔လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာျမင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တို႔မွ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္နိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Related Posts

Tags

Share This